Categories
Genel

Gülin Dinç

{{ brizy_dc_image_alt uid='wp-9535f7e101e9bbc63877c5d48435cf06.png' }}

Gülin Dinç

1991 yılında Dışişleri Bakanlığı'na girmiş, çeşitli görevlerin ardından 2007-2011 yılları arasında Birleşmiş Milletler nezdinde Türkiye Daimi Temsilciliği'nde birinci müsteşar olmuş, 2011-2012 yılları arasında Doğu Avrupa Genel Müdür Yardımcılığı'nda daire başkanı, 2012-2013 yıllarında Doğu Avrupa Genel Müdür Yardımcısı, 2013-2018 yılları arasında NATO nezdinde Türkiye Daimi Temsilci Yardımcısı olarak görev ifa etmiştir. 15 Ocak 2018 – 31 Aralık 2019 tarihleri arasında Türkiye'nin Şili Büyükelçisi olmuştur. 2020 yılından itibarense Uluslararası Güvenlik İşleri Genel Müdür Vekili görevini yürütmektedir.

{{ brizy_dc_image_alt uid='wp-a3821c964ca916b1afc9eb0d361ab7dd.png' }}
{{ brizy_dc_image_alt uid='wp-0db67a65c2e42b9849b78d7e508bfb40.jpg' }}
{{ brizy_dc_image_alt uid='wp-285fc37cbd8b1217f3b7840ef879a349.png' }}
{{ brizy_dc_image_alt uid='wp-270927c68c2566188e4d7ba3005fa8c5.jpg' }}
{{ brizy_dc_image_alt uid='wp-c721f2405d59a43bf50810b962501f65.png' }}
{{ brizy_dc_image_alt uid='wp-cf5dcf3aee3c6176198d2fd16555f468.jpg' }}

Güvenlik Akademisi, NATO Kamu Diplomasisi Birimi ve T.C. Dışişleri Bakanlığı tarafından desteklenmektedir.

Categories
Genel

Küresel Güvenlik ve Türkiye

Küresel Güvenlik ve Türkiye Paneli

Katılımcılar

Çağrı Erhan

Moderatör

Altınbaş Üniversitesi Rektörü

Barış Doster

Marmara Üniversitesi

Cansu Çamlıbel

Genel Yayın Yönetmeni

Duvar English

Serhat Güvenç

Kadir Has Üniversitesi

{{ brizy_dc_image_alt uid='wp-a3821c964ca916b1afc9eb0d361ab7dd.png' }}
{{ brizy_dc_image_alt uid='wp-0db67a65c2e42b9849b78d7e508bfb40.jpg' }}
{{ brizy_dc_image_alt uid='wp-285fc37cbd8b1217f3b7840ef879a349.png' }}
{{ brizy_dc_image_alt uid='wp-270927c68c2566188e4d7ba3005fa8c5.jpg' }}
{{ brizy_dc_image_alt uid='wp-c721f2405d59a43bf50810b962501f65.png' }}
{{ brizy_dc_image_alt uid='wp-cf5dcf3aee3c6176198d2fd16555f468.jpg' }}

Güvenlik Akademisi, NATO Kamu Diplomasisi Birimi ve T.C. Dışişleri Bakanlığı tarafından desteklenmektedir.

Categories
Genel

World in 2021: Geopolitical Outlook

World in 2021: Geopolitical Outlook by the GMF and the IRCT

*Bu panel İngilizce yapılacaktır / This panel will be conducted in English

Katılımcılar

Mustafa Aydın

Moderatör

Kadir Has Üniversitesi

Soli Özel

Kadir Has Üniversitesi

Alexandra de Hoop Scheffer

Transatlantik Güvenlik Programı Araştırma Direktörü ve GMF Paris Ofisi Müdürü

Ian Lesser

German Marshall Fund Başkan Yardımcısı ve Brüksel Ofisi Müdürü

{{ brizy_dc_image_alt uid='wp-a3821c964ca916b1afc9eb0d361ab7dd.png' }}
{{ brizy_dc_image_alt uid='wp-0db67a65c2e42b9849b78d7e508bfb40.jpg' }}
{{ brizy_dc_image_alt uid='wp-285fc37cbd8b1217f3b7840ef879a349.png' }}
{{ brizy_dc_image_alt uid='wp-270927c68c2566188e4d7ba3005fa8c5.jpg' }}
{{ brizy_dc_image_alt uid='wp-c721f2405d59a43bf50810b962501f65.png' }}
{{ brizy_dc_image_alt uid='wp-cf5dcf3aee3c6176198d2fd16555f468.jpg' }}

Güvenlik Akademisi, NATO Kamu Diplomasisi Birimi ve T.C. Dışişleri Bakanlığı tarafından desteklenmektedir.

Categories
Genel Konuşmacılar

SANEM ÖZER

{{ brizy_dc_image_alt uid='wp-3806d241629bf69382dc72d6b432c293.jpg' }}

Sanem Özer

1999 yılında Bilkent Üniversitesinden lisans, 2000 yılında Exeter Üniversitesi Avrupa Çalışmaları Merkezinden Yüksek Lisans, 2006 yılında Marmara Üniversitesi Avrupa Birliği Enstitüsü’nden doktora derecesini alan Sanem Özer halen Akdeniz Üniversitesi, İİBF, Uluslararası İlişkiler Bölümü öğretim üyesi olarak ders vermekte ve çalışmalarını sürdürmektedir. Siyasal Düşünceler Tarihi, Karşılaştırmalı Siyasal Sistemler, Toplumsal Hareketler, Çatışma Çözümü; Enerji Güvenliği ve Türkiye, Çin ve Küresel Siyaset, Asya-Pasifik Çalışmaları ve Uluslararası Göç Politikaları derslerini veren Sanem Özer göç ve güvenlik, yenilenebilir enerji politikaları ve son dönemde ‘Orta Doğu’da tasarruf programları, illiberal rejimler ve protestolar’ konularında çalışmalarını sürdürmektedir.

{{ brizy_dc_image_alt uid='wp-a3821c964ca916b1afc9eb0d361ab7dd.png' }}
{{ brizy_dc_image_alt uid='wp-0db67a65c2e42b9849b78d7e508bfb40.jpg' }}
{{ brizy_dc_image_alt uid='wp-285fc37cbd8b1217f3b7840ef879a349.png' }}
{{ brizy_dc_image_alt uid='wp-270927c68c2566188e4d7ba3005fa8c5.jpg' }}
{{ brizy_dc_image_alt uid='wp-c721f2405d59a43bf50810b962501f65.png' }}
{{ brizy_dc_image_alt uid='wp-cf5dcf3aee3c6176198d2fd16555f468.jpg' }}

Güvenlik Akademisi, NATO Kamu Diplomasisi Birimi ve T.C. Dışişleri Bakanlığı tarafından desteklenmektedir.