Küresel Güvenlik ve Türkiye Paneli

Katılımcılar

Çağrı Erhan

Moderatör

Altınbaş Üniversitesi Rektörü

Barış Doster

Marmara Üniversitesi

Cansu Çamlıbel

Genel Yayın Yönetmeni

Duvar English

Serhat Güvenç

Kadir Has Üniversitesi