Sanem Özer

1999 yılında Bilkent Üniversitesinden lisans, 2000 yılında Exeter Üniversitesi Avrupa Çalışmaları Merkezinden Yüksek Lisans, 2006 yılında Marmara Üniversitesi Avrupa Birliği Enstitüsü’nden doktora derecesini alan Sanem Özer halen Akdeniz Üniversitesi, İİBF, Uluslararası İlişkiler Bölümü öğretim üyesi olarak ders vermekte ve çalışmalarını sürdürmektedir. Siyasal Düşünceler Tarihi, Karşılaştırmalı Siyasal Sistemler, Toplumsal Hareketler, Çatışma Çözümü; Enerji Güvenliği ve Türkiye, Çin ve Küresel Siyaset, Asya-Pasifik Çalışmaları ve Uluslararası Göç Politikaları derslerini veren Sanem Özer göç ve güvenlik, yenilenebilir enerji politikaları ve son dönemde ‘Orta Doğu’da tasarruf programları, illiberal rejimler ve protestolar’ konularında çalışmalarını sürdürmektedir.